prev 2021. 03 next
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

б
제목 장로, 권사 추대 및 임직 감사예배(2020.11.15 주일)-2
글쓴이 관리자 날짜 2020.11.21 22:09 조회 수 103
20201115_152921.jpg


20201115_152932.jpg


20201115_153122.jpg


20201115_153205.jpg


20201115_153255.jpg


20201115_153358.jpg


20201115_153439.jpg


20201115_154240.jpg


20201115_154254.jpg


20201115_154258.jpg


20201115_154308.jpg


1605964329369.jpg


1605964333578.jpg


1605964336272.jpg


20201115_155646.jpg


20201115_160655.jpg


20201115_160849.jpg


20201115_160910.jpg


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 장로, 권사 추대 및 임직 감사예배(2020.11.15 주일)-2 file 관리자 2020.11.21 103
182 장로, 권사 추대 및 임직 감사예배(2020.11.15 주일)-1 file 관리자 2020.11.21 125
181 권사은퇴및원로권사추대 file 허군필 2018.09.12 1729
180 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 5167
179 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 602
178 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 396
177 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 333
176 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 134
175 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 115
174 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 90
173 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 86
172 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 87
171 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 100
170 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 83
169 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 89
168 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 87
167 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 87
166 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 82
165 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 90
164 2018담임목사기대정읍게이트볼대회 file 허군필 2018.04.07 87